Tadeusz Niedźwiedź  ur. 29 maja 1948 r. w Bychawie, prof. sztuk muzycznych.

Absolwent Liceum Muzycznego w Lublinie i Wydziału Instrumentalnego PWSM w Poznaniu w klasie klarnetu prof. W. Michalaka.

Ukończył kurs kameralistyki w Arvice /Szwecja/ 1970 r, studia podyplomowe w Akademiach Muzycznych w Brnie i Pradze 1979. Doktorat-przewód kwalifikacyjny I st. 1976 r., habilitacja – przewód kwalifikacyjny II st. 1984r., tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych 1997 r.

Działalność pedagogiczna:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie- Instytut Muzyki – klasa klarnetu
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie – klasa klarnetu
 • Badania: zagadnienia funkcjonowania kultury Warmii i Mazur

Działalność artystyczna:

Muzyk – solista Orkiestry Symfonicznej  Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie od 1971 r – nadal
Muzyk – I klarnecista w Orkiestrze Wiener Mozart Oper  / Scala Theater Basel, Szwajcaria 1987-96 /
Koncerty  z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Olsztyńskiej,  Orkiestrą „Warmia” , Filharmonią Mazurską,  Wiener Mozart Oper m.in. w Austrii, Bułgarii, Belgii, Czechach, Holandii, Niemczech, Rumunii, Rosji, Szwajcarii, Włoszech.

Koncerty  solowe na klarnet i orkiestrę:

 • W. A. Mozart-koncert A-dur KV 622 – dyr. Roman Urbanek
 • C. M.  Weber- koncert Es-dur op. 74 – dyr.   Grzegorz Sut
 • Fr. Kramar-Krommer – koncert Es- dur op. 36 dyr. Bogdan Jarmołowicz  
 • Cl. Debussy- Rapsodia nr. 1 – dyr. Krzysztof Missona
 • W. Lutosławski-Preludia taneczne dyr. Tadeusz Babiński, Jerzy Kosek
 • W.A. Mozart: Symfonia koncertująca Es-dur K.V. 297b – dyr. Paul Kantschieder

Nagrania fonograficzne na stanowisku I-go klarnecisty:

W.A. Mozart – Symfonia koncertująca Es-dur KV 279 b
dyr. Paul Kantschieder i Orkiestra Symfoniczna  Filharmonii  Mazurskiej.
Filharmonia Olsztyńska-8 płyt, Filharmonia Mazurska-4 płyty, Warmia National Orkiestra 2

Pełnione funkcje w uczelni:

WSP w Olsztynie; kier. Zakładu Wychowania Muzycznego, z-ca kier. Katedry Wychowania Muzycznego, z-ca dyr. Instytutu Wychowania Muzycznego, prodziekan Wydz. Pedagogicznego, kierownik Pracowni Instrumentalnej w Instytucie Muzyki w UWM w Olsztynie.

Działalność poza uczelnią:

Urząd Wojewódzki w Olsztynie – dyr. Wydz. Kultury i Turystyki 1997–98             
Urząd Marszałkowski w Olsztynie dyr. Departamentu Kultury i Edukacji 1999-2000 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – Doradca Wojewody ds. kultury i nauki.2000-2001
Czł. Stow. Pol. Artystów Muzyków /Prezes Koła w Olsztynie 1984-96
Współpraca z Akademiami Muzycznymi w Poznaniu, Gdańsku  

Nagrody:

 • Laureat II nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Klarnecistów, Włoszakowice 1971 r.
 • Nagrody; Rektora UWM w Olsztynie, Prezydenta m. Olsztyna, Ministra Kultury i Sztuki.

Odznaczenia:

 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, Zasłużony Działacz Kultury,
 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – 2006.r.