Lucyna Żołnierek-Frenszkowska

Dorobek artystyczny – lata 1984-2016

Udział w ok. 50 koncertach symfonicznych jako pianistka i klawesynistka.

Udział w ponad 1200  koncertach szkolnych  i 200 dla przedszkoli  na terenie  woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego,pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Udział  w latach 1998-2002 w koncertach „ Muzyka u Gałczyńskiego” w leśniczówce Pranie.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki w Olsztynie od 1994 r.:koncerty w Ostródzie, Morągu(ok.30).

Współpraca  z zespołem kameralnym Pro Musica Antiqua od 2013 roku ( ok.50 koncertów).

Współpraca ze śpiewaczką Ewą Alchimowicz – Wójcik od 2004 roku: upowszechnianie muzyki wokalnej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Feliksa Nowowiejskiego.

Prawykonania:

  • F. Nowowiejski – 3 Mazurki op.20 nr 5 na fortepian (III Olsztyńskie Dni Muzyki im.Feliksa Nowowiejskiego  1984 r.),
  • Andrzej Borzym – poemat „ Czasem” na chór i zespół kameralny (Legnica Cantat 2002 r)

Nagrane płyty CD:

  • „Czasem” na chór i zespół kameralny (2002),
  • „ 25 Pieśni ludowych z Warmii” op.21 nr 8  na sopran i fortepian( 2007),
  • „Róże dla Safo” op.51 nr1
  • „Pod niebem Persji” op.51 nr7 na sopran i fortepian (2012)

Festiwale i konkursy:

Międzynarodowy konkurs chóralny FLORIGELE VOCAL de TOURS 2003 (finał)

Dorobek pedagogiczny – lata 1976-2016

Szkolnictwo muzyczne I i II stopnia (1976-2016): przedmioty : fortepian, umuzykalnienie z rytmiką, kształcenie słuchu, akompaniament.Funkcja kierownika działu dziecięcego(1976-1980).Awans zawodowy: nauczyciel dyplomowany (2004). Dwukrotnie opiekun stażu (2006-2008 i 2012-2014). Akompaniament na ok.100 konkursach uczniów, w tym ok.40 laureatów konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Cykl wykładów pt. Kameralista czy akompaniator.

Szkolnictwo wyższe – Wyższa Szkoła Pedagogiczna/ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (1986-2007): przedmioty: dyrygowanie, fortepian, akompaniament (fortepian pod moim kierunkiem ukończyło ok.90 studentów).

Czynny udział w koncertach, sesjach naukowych organizowanych przez uczelnię.

Działalność organizacyjna: Współinicjowanie Letnich koncertów muzyki wokalnej „Varmia Gaudet et Cantat” w Ramsowie.

Organizowanie cyklicznych spotkań z muzyką wokalną w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie.

Organizacja i prowadzenie uczniowskich  koncertów cyklicznych „Kawiarenka muzyczna” w Stawigudzie