Anna Jundziłł – absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

W latach 1980-82 współpracowała ze Słupską Orkiestrą Kameralną, a od 1982 jest I flecistką Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej. Prowadzi także klasę fletu w PSM I i II st. w Olsztynie i czynnie uczestniczy w życiu muzycznym regionu, organizując warsztaty muzyczne, festiwale fletowe, występując jako solistka, kameralistka oraz z orkiestrami, w kraju i za granicą. W swoim repertuarze posiada sporą część literatury fletowej – od Baroku po współczesność i transkrypcje muzyki rozrywkowej. Dokonała nagrań muzyki polskiej na flet z fortepianem, a jej sola fletowe są ozdobą płyty CD chóru UW-M z muzyką A.Borzyma „Czasem…”.

W 1999 r. uzyskała w Akademii Muzycznej w Poznaniu kwalifikacje I st. w zakresie instrumentalistyki, a w 2001 r. uzyskała awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i została ekspertem MENiS. Została wyróżniona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1996), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001).W 2006 otrzymała honorową odznakę „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” oraz po raz drugi Srebrny Krzyż Zasługi.

Od wielu lat pełni funkcję Przewodniczącej olsztyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków – współorganizatora „Olsztyńskich Koncertów Organowych”.

W 2005 otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyn za całokształt jej 25-letniej pracy artystycznej.