Jarosław Ciecierski ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie w klasie organów Wiktora Włudyki (dyplom z czterema wyróżnieniami), a następnie studiował w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina – organy (prof.: Feliks Rączkowski i Andrzej Chorosiński) oraz reżyserię dźwięku.

Swoją wiedzę i umiejętności pogłębiał na kursach mistrzowskiej interpretacji, m.in. u takich wirtuozów, jak Guy Bovet, Istvan Ella, Daniel Roth, Hans i Martin Haselböck, Michel Chapuis, Andre Stricker, Gaston Litaize, Piet Kee, Bernard Winsemius, Harald Vogel, Herbert Wulff, Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Joachim Grubich i Józef Serafin, zaś u Mariana Sawy, Juliana Gembalskiego i Josa van der Kooy’a doskonalił sztukę organowej improwizacji.

Laureat III m. Ogólnopolskich Przesłuchań Klas Organów (Rzeszów 1980), finalista Concours Suisse, dedykowanego muzyce Jehana Alaina (Romainmôtier 1990), był także stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Występował w Polsce i wielu krajach europejskich na festiwalach organowych jako solista i kameralista, zaś ofertę muzyczną Olsztyna i regionu wzbogacił o wykonania m.in. Sonat da chiesa W.A. Mozarta (z orkiestrą kameralną Pro Arte), większości kompozycji J. Alaina, koncertów organowych Surzyńskiego, Poulenca czy Requiem Maurice’a Duruflé (2002). Pamiętnymi wydarzeniami z jego udziałem były również: „Notatnik dla Anny Magdaleny Bach” w olsztyńskim Zamku (z uczniami i pedagogami Szkoły Muzycznej, 1997), uroczysty koncert „Olsztyńscy muzycy w hołdzie Janowi Sebastianowi” w 250. rocznicę śmierci Bacha (28.07.2000), „Dni Oliviera Messiaena” (2008), a ostatnio „Słynne miejsca utrwalone w muzyce organowej”. Wielokrotnie udzielał się jako klawesynista bądź pianista w programach kameralnych (np. „Kolędy F. Nowowiejskiego” w olsztyńskim Ratuszu, z wokalistką Jolantą Sołowiej, I 2006).

Obecnie J. Ciecierski jest dyplomowanym pedagogiem w swej macierzystej szkole muzycznej w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z organów, improwizacji organ., fortepianu, kameralistyki (zwłaszcza w zakresie wykonawstwa muzyki dawnej), a także wykłady i ćwiczenia z harmonii. Jednocześnie dawał w wielu ośrodkach wykłady i warsztaty na temat improwizacji organowej oraz muzyki sakralnej. W r. 2007 został mianowany ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Współpracował z wieloma chórami, zespołami kameralnymi i orkiestrami (w tym z ork. Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej), z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim czy Policealnym Studium Aktorskim im. A. Sewruka, posiada też bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej muzyki sakralnej.

Od ponad 10 lat współorganizuje doroczne koncerty monograficzne pod patronatem SPAM, jest pomysłodawcą „Saloników muzycznych” (odbyło się ich już ponad 60) i „Spotkań na Szczycie” w Sali Kameralnej PSM, poświęconych głównie problematyce organistowskiej. Ma w dorobku kompozycje, opracowania muzyczne, publikacje i nagrania radiowe. Od 1997 r. działa w zarządzie koła SPAM w Olsztynie, a od 1999 pełni funkcję Dyrektora Artystycznego międzynarodowych „Olsztyńskich Koncertów Organowych”, których zasługą jest m.in. niedawna rewaloryzacja organów katedralnych w duchu ich pierwowzoru z II poł. XIX w.

W roku 2004 otrzymał nagrodę Prezydenta Olsztyna w dziedzinie kultury, w 2005 – odznaczenie MKiS „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2007 r. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków uhonorowało go swoją Złotą Odznaką, zaś rok 2009 przyniósł mu (przy okazji 25-lecia pracy artystycznej) Doroczną nagrodę Marszałka Województwa w dziedzinie kultury.