ZARZĄD KOŁA

Koło SPAM (nr 37)

istnieje od 1961 roku, skupiając aktywnych i zasłużonych muzyków regionu, artystów kilku pokoleń, działających aktywnie w różnych specjalnościach i miejscach regionalnego życia muzycznego i społecznego. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia pełnimy rolę opiniotwórczą, promujemy lokalne środowisko muzyczne, dbamy o poszanowanie praw muzyka przy stałym dążeniu do utrzymania jak najwyższego poziomu artystycznego. Istnienie Koła SPAM w Olsztynie zaowocowało w wielu aspektach życia muzycznego, wśród których ważne miejsce stanowi zawsze integracja artystów-muzyków oraz promocja wysokiej kultury.

Skład Zarządu Samodzielnego Koła nr 37 SPAM w Olsztynie
(kadencja 09.10.2018-2023):

Anna Jundziłł – Przewodnicząca (ajundzill@poczta.onet.pl)
Ewa Wankiewicz – Vice – przewodnicząca (e.wankiewicz@wp.pl)
Jarosław Ciecierski – Sekretarz (jciecierski@wp.pl)
Katarzyna BrodackaFalkowska – Skarbnik (kasiabf@wp.pl)
Zbigniew Ostrowski – Członek Zarządu (zostrol@poczta.onet.pl)