Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów, podnoszenie poziomu  gry poprzez wymianę doświadczeń, rozpowszechnianie wartościowych utworów pod względem artystycznym i dydaktycznym, a także możliwość konfrontacji osiągnięć i metod pracy.

Biuro organizacyjne Festiwalu:

Sekretariat PSM w Olsztynie  tel. (89) 527 62 44 lub (89) 527 26 91
e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (89 ) 523 79 25,
kom. 606811053,  e-mail: ajundzill@wp.pl

Organizator  Festiwalu: Anna  Jundziłł

Dyrektor Szkoły: Teresa Taradejna