13 grudnia 2009

Pretekstem do zorganizowania 13 grudnia 2009 specjalnego „Salonu” z benefisami w tle stały się liczne ostatnio rocznice artystyczne Koleżanek/ Kolegów, jak i przyznane im przez władze miejskie, wojewódzkie bądź Stowarzyszenie nagrody i odznaczenia za zasługi w krzewieniu muzycznej kultury, na polu artystycznym i w edukacji. Choć są to artyści znani ze swoich „sztandarowych” imprez, tym razem zaskoczyli swoją publiczność nieco innym podejściem do muzyki, zainteresowaniami czy muzycznymi koneksjami. Na ekranie widzieliśmy też ich prywatne zdjęcia sprzed lat…
„Benefisowy Salon Muzyczny” był więc ich świętem, ale też i ukłonem w stronę melomanów i przyjaciół; były oczywiście odznaczenia, gratulacje i wizyta delegacji ZG SPAM (p. Antoni Wicherek – Przewodniczący i p. Antoni Wroński – vice przewodniczący), ale nade wszystko był poruszający artystycznie i, zwłaszcza dla młodszych słuchaczy, wielce pouczający!
W koncercie, oprócz większości benficjentów, wystąpili też: pianista Marcin Kucharzewski, orkiestra smyczkowa „Absolwent” pod dyrekcją D. Obijalskiej (złożona z absolwentów olsztyńskiej PSM, ale obecnie niepracujących czynnie w zawodzie) oraz Teatrzyk Piosenki Satyrycznej „Czyści jak łza”. Repertuar był przekrojowy i mógł zadowolić naprawdę wielu melomanów: utwory od Couperina, Bacha i Haendla aż po Brubecka, Piazzollę i Gershwina. W rolę konferansjerów wcielili się Anna Jundziłł i Tadeusz Niedźwiedź – przewodniczący Kołu SPAM w Olsztynie, obecnie i poprzednio.

NASI BENEFICJENCI:

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”:

Artur Milian (skrzypce) – 35 lat pracy artystycznej
Simona Kassak-Hajny (flet) – 30 lat
Zbigniew Ostrowski (akordeon) – 25 lat

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

Lucyna Żołnierek (fortepian) – 25 lat
Jarosław Ciecierski (organy, klawesyn) – 25 lat

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”:

Jolanta Sołowiej (śpiew solowy) – 20 lat

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”:

Dorota Obijalska (skrzypce) – 25 lat

Złote odznaki SPAM otrzymali:

Irena Bogucka
Włodzimierz Jarmołowicz
Dorota Obijalska
Zbigniew Ostrowski
Artur Milian
Lucyna Żołnierek

Odznaka honorowa SPAM „Za Zasługi dla Muzyki Polskiej”:

Anna Jundziłł (flet)  

Impreza pokazała nie tylko różne pola naszej muzycznej działalności, ale przypomniała, że i w trudnych czasach, niejako na przełomie dziejów Polski, są ludzie, którzy wnieśli w lokalną (i nie tylko!) kulturę swój talent, osobowość oraz zaangażowanie, co zaowocowało m.in. szeregiem wartościowych festiwali oraz bogatą listą świetnych muzycznych wychowanków. Podsumowania i nagrody jubileuszowe czy okolicznościowe traktujemy zresztą jako „miły przystanek na drodze” i mamy nadzieję na kolejne projekty artystyczne, przy wsparciu m.in. lokalnego Samorządu.
Benefisowemu Salonowi Muzycznemu towarzyszył specjalny poczęstunek, w zorganizowaniu którego pomógł Miejski Ośrodek Kultury, „Społem” PSS w Olsztynie oraz Kawiarnia Moja.