W dniu 6 kwietnia 2016 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie odbył się koncert z okazji jubileuszu 70-lecia PSM w Olsztynie.
Organizacją oraz opieką nad nim zajęło się olsztyńskie koło SPAM.
Niemal wszyscy jego członkowie włączyli się w przygotowania. Niektórzy z nich wystąpili w koncercie. Dotarliśmy też do wielu absolwentów PSM, którzy wzięli udział w uroczystości jako wykonawcy lub słuchacze. Koncert (aczkolwiek długi) był bardzo różnorodny i ciekawy.