Jolanta Sołowiej – sopran, solistka i kameralistka koncertująca na terenie całej Polski i poza jej granicami, pedagog śpiewu solowego i emisji głosu w PSM II st. w Olsztynie (nauczyciel dyplomowany). Jest dyrygentem zespołu wokalnego „Lira” na wydziale wokalnym.

Przez wiele lat prowadziła również Chór PSM II st. Od 1.IX.2007 r. pełni funkcję wicedyrektora PSM I st.. W roku 2010 została wpisana na listę ekspertów Ministra Edukacji Narodowej wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Jako solistka dokonała prawykonania i nagrania płytowego partii solowej w Litanii Gietrzwałdzkiej Józefa Świdra. Ma w swoim dorobku nagrania dla Radia Olsztyn, Radia Kielce i Programu II PR. Brała udział w wielu Międzynarodowych Festiwalach Muzyki Organowej i Kameralnej m.in. w Winnicy na Ukrainie, w Kaliningradzie, w Olsztynie, Jędrzejowie, Radomiu, Żarnowcu, Pasymiu, Ostrowcu Świętokrzyskim z towarzyszeniem m.in. Orkiestry Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Orkiestry Kameralnej Filharmonii w Winnicy oraz Łódzkiej Orkiestry Kameralnej.

Ma w repertuarze duety Antoniego Dvorzaka, arie i duety z kantat J. S. Bacha we współpracy ze znakomitą mezzosopranistką Moniką Kolasa-Hladikovą oraz kolędy Feliksa Nowowiejskiego we współpracy z organistą i pianistą Jarosławem Ciecierskim.

Osiąga duże sukcesy jako pedagog – m.in. I miejsce Aleksandry Gudzio na Międzynarodowym Konkursie Młodych Wokalistów w Wilnie w kwietniu 2005 r. oraz I miejsce Marceliny Russak na IV Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Marii Stankowej w Olsztynie w marcu 2009 r. i I miejsce Marii Malinowskiej w r. 2011 w V edycji tego Festiwalu.

Przez 22 lata była specjalistą od emisji głosu i solistką Chóru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego im. prof. W. Wawrzyczka koncertując m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Grecji, we Włoszech ,Meksyku i Argentynie. Od kwietnia 2010 do grudnia 2011 była specjalistą w zakresie emisji głosu w Chórze przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

Swoje umiejętności pedagogiczne i wokalne doskonali corocznie na kursach wokalnych w Dusznikach-Zdrój. Brała udział w warsztatach wokalnych prowadzonych przez Olgę Szwajgier. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu, gdzie od września 2013 roku pełni funkcję członka zarządu oraz Olsztyńskiego Koła Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Jest laureatką tytułu „Kobieta z charakterem” w pierwszej edycji tego konkursu w 2008 r.. W roku 2009 otrzymała odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w X. 2010 r. nagrodę I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W roku 2015 została laureatką Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych.