Krzysztof Koziatek – absolwent olsztyńskiej PSM I i II stopnia im Fryderyka Chopina oraz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie wiolonczeli prof. Krzysztofa Sperskiego. Obecnie pracuje na stanowisku koncertmistrza wiolonczel w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej oraz prowadzi klasę wiolonczeli w olsztyńskiej Szkole Muzycznej.