Katarzyna Brodacka-Falkowska to absolwentka olsztyńskiej PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w klasie skrzypiec oraz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

W latach 1998-2004 współpracowała jako skrzypek z Filharmonią Warmińsko-Mazurską.

Obecnie prowadzi klasę skrzypiec w PSM I i II st. w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim.

W 2006 roku uzyskała awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.