Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

© Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków - Oddział Olsztyn

Strona główna Aktualności Zarząd Koła Członkowie Koła Koncerty Organowe Wakacje z Nutkami W-M Festiwal Fletowy Saloniki muzyczne Poranki muzyczne Linki

VIII Warmińsko-Mazurski Festiwal Fletowy

Olsztyn, 7 marca 2015


REGULAMIN

Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów, podnoszenie poziomu  gry poprzez wymianę doświadczeń, rozpowszechnianie wartościowych utworów pod względem artystycznym i dydaktycznym, a także możliwość konfrontacji osiągnięć i metod pracy.

W  Festiwalu mogą brać udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I i  II stopnia.

Uczestnicy Festiwalu klasyfikowani będą w następujących grupach wiekowych:

Uczniowie szkół muzycznych I st. :

I grupa -  do lat  12  (rocznik 1999 i  młodsi )

II grupa – od lat  13 (rocznik 1998 i  starsi )

Uczniowie szkół muzycznych II st.:

III grupa -  kl. I – III

IV grupa -  kl. IV – VI

Program - dowolny - składający się z dwóch kontrastujących utworów lub części form cyklicznych. Czas trwania nie powinien przekroczyć 10 min. Program należy wykonać z pamięci.  

Zgłoszenia (wg załączonego wzoru) wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać na adres szkoły do dnia 15 marca 2011.

Wpisowe  od każdego uczestnika  wynosi  50 zł. Wpisowe należy wpłacić na konto Rady Rodziców PSM I i II st. w Olsztynie:

NORDEA Oddział w Olsztynie 73 1440 1228 0000 0000 0189  0198 z dopiskiem „Festiwal Fletowy”.

Wpisowe  nie podlega  zwrotowi.

Uczestnicy  zobowiązani są  do  przyjazdu  z  własnym  akompaniatorem.

Koszty przejazdu, noclegów i  wyżywienia  pokrywają szkoły delegujące.

Uczestników Festiwalu oceniać  będzie  Jury  powołane przez organizatorów - organizatorzy powołują przewodniczącego Jury oraz zapraszają do udziału w pracach Jury nauczycieli, których uczniowie będą brali czynny udział w Festiwalu.

Uczniowie wyróżnieni otrzymają dyplomy laureata i nagrody.

Wszyscy uczestnicy  Festiwalu  otrzymają  dyplomy uczestnictwa.

Podczas Festiwalu odbędzie się wykład oraz lekcje otwarte, które poprowadzi ad. dr Ewa Murawska z Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Biuro organizacyjne Festiwalu:

Sekretariat PSM w Olsztynie  tel. (89) 527 62 44 lub (89) 527 26 91

e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (89 ) 523 79 25,  

kom. 606811053,  e-mail: ajundzill@wp.pl


Organizator  Festiwalu                                                  Dyrektor Szkoły        

 Anna  Jundziłł                                                    Teresa Taradejna

Nagrodzeni Nagrodzeni FLECISTKA Widownia karta zgloszenia_f_2015.doc 2015_wyniki_flety.pdf