Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

© Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków - Oddział Olsztyn

Strona główna Aktualności Zarząd Koła Członkowie Koła Koncerty Organowe Wakacje z Nutkami W-M Festiwal Fletowy Saloniki muzyczne Poranki muzyczne Linki

VII Warmińsko-Mazurski Festiwal Fletowy

Olsztyn, 9 marca 2013


REGULAMIN

Organizatorem Festiwalu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Olsztynie oraz Olsztyńskie Samodzielne Koło nr 37 Stowarzyszenia Polskich Artystów  Muzyków. Festiwal odbędzie się w PSM w Olsztynie przy ul. Kościuszki 39.

Celem Festiwalu jest prezentacja  dorobku artystycznego  uczniów i  pedagogów, podnoszenie poziomu  gry poprzez wymianę  doświadczeń, rozpowszechnianie   wartościowych  utworów  pod  względem  artystycznym i  dydaktycznym, a także możliwość konfrontacji osiągnięć i metod pracy.

W Festiwalu  mogą  brać  udział  uczniowie publicznych i niepublicznych szkół  muzycznych I i II stopnia Regionu Północno – Wschodniego Polski.    

Uczestnicy Festiwalu klasyfikowani będą  w następujących grupach  wiekowych:

Uczniowie szkół  muzycznych I st.:

Uczniowie   szkół muzycznych II st.:

Program - dowolny - składający  się  z  dwóch  kontrastujących  utworów  lub kontrastujących części  form cyklicznych lub utworu o zróżnicowanym charakterze. Czas trwania  nie  powinien  przekroczyć:
w I stopniu – 8 min., w II stopniu - 15 min.

Program należy  wykonać z pamięci.  

Zgłoszenia (karta zgoszenia do pobrania) wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać na adres szkoły do dnia 24 lutego 2013.

Wpisowe  od każdego uczestnika  wynosi  60 zł. Wpisowe należy wpłacić na konto Rady Rodziców PSM I i II st. w Olsztynie:

NORDEA Oddział w Olsztynie
73 1440 1228 0000 0000 0189  0198
z dopiskiem ”Festiwal Fletowy”.

Wpisowe  nie podlega  zwrotowi.

Uczestnicy  zobowiązani są  do  przyjazdu  z  własnym  akompaniatorem.

Koszty przejazdu, noclegów i  wyżywienia  pokrywają szkoły delegujące.

Uczestników Festiwalu oceniać  będzie  Jury  powołane przez organizatorów. Przewodniczącym i członkiem komisji nie może być osoba, której uczniowie biorą  udział w festiwalu.

Jury ocenia uczestników w skali 1 – 25 punktów i wyłania grupę laureatów bez określania miejsc. Laureaci otrzymają Dyplom Laureata i nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy  Festiwalu  otrzymają  dyplomy uczestnictwa.

Podczas Festiwalu odbędzie się wykład oraz lekcje otwarte, które poprowadzi Przewodniczący Jury.  

Biuro organizacyjne Festiwalu:

Sekretariat PSM w Olsztynie  tel. (89) 527 62 44 lub (89) 527 26 91
e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (89 ) 523 79 25,  
kom. 606811053,  e-mail: ajundzill@wp.pl


Organizator  Festiwalu                                                  Dyrektor Szkoły        

 Anna  Jundziłł                                                    Teresa Taradejna

2013_wyniki_flety.pdf VIII Festiwal Fletowy 2015_regulamin.pdf