Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

© Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków - Oddział Olsztyn

Strona główna Aktualności Zarząd Koła Członkowie Koła Koncerty Organowe Wakacje z Nutkami W-M Festiwal Fletowy Saloniki muzyczne Poranki muzyczne Linki

APEL SPAM

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków 13 marca przesłało do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego Apel SPAM. Został on zamieszczony na stronie http://spa-m.pl/art,585,apel-stowarzyszenia-polskich-artystow-muzykow.html  oraz na facebooku Stowarzyszenia.

Apel powstał  w odpowiedzi na liczne zapytania ze strony naszych członków, głównie tych, którzy nie są zatrudnieni na etat, pracują jedynie na umowy o dzieło lub zlecenie, a którym odwołano koncerty w związku z sytuacją kryzysowo-epidemiologiczną. Czynimy wszystko, by być w kontakcie z Ministerstwem Kultury w tej sprawie oraz jesteśmy otwarci na wypracowanie wspólnych dla wszystkich artystów rozwiązań. Prosimy o udostępnienie naszego Apelu członkom naszego Stowarzyszenia na stronach Kół i Oddziałów SPAM.

Poniżej zamieszczamy zaproponowane przez MKiDN rozwiązania opublikowane na stronach Ministerstwa.

Biuro ZG SPAM pracuje zdalnie. Uruchomiliśmy nowy numer telefonu komórkowego do SPAM: 532 206 079 ( w godzinach pracy biura od 9:00 do godziny 15:00).

Wszystkie najważniejsze informację są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.spa-m.pl oraz na facebooku Stowarzyszenia. Na stronie udostępniamy również przebieg sprawy związanej z interwencją ZG SPAM w sprawie emerytur dla harfistów.

Zachęcamy również Przewodniczących Kół i Oddziałów SPAM do przesyłania na maila ZG zdjęć i informacji o aktualnej działaności Kół i Odziałów, które zostaną zamieszczone w zakładce http://spa-m.pl/kola_i_oddzialy


Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Obst-Chwała
p.o. Dyrektora Biura Zarządu Głównego

https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-tarcza-antykryzysowa-obejmie-ludzi-i-instytucje-kultury

________________________________________________________________APEL SPAM.pdf

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezwłocznie po ogłoszeniu ograniczeń w działalności instytucji kultury w związku z zagrożeniem epidemicznym przystąpiło do pracy nad rozwiązaniami rekompensującymi straty związane z zawieszeniem działalności w sektorze kultury. Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński bierze udział w pracach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele MKIDN uczestniczą też w pracach koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmierzających do ograniczenia strat polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki.

Przedsiębiorstwa zajmujące się kulturą, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury oraz zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą skorzystać z proponowanych dla nich w specjalnej ustawie rozwiązań. Tarcza Antykryzysowa obejmuje m.in. wsparcie państwa na pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej, a dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło będzie możliwość jednorazowej wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto specjalne rozwiązania w obszarze kultury obejmują:

  1. dwa nowe programy dotacyjne:
  2. Twórczość w Internecie – dotacje na rozwój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej, który zostanie uruchomiony jak najszybciej
  3. Dodatkowy program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu  (uruchomiony po rozluźnieniu rygorów stanu zagrożenia epidemicznego)
  4. elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra
  5. zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w Internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych
  6. zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne
  7. zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury
  8. rozwiązania przygotowywane przez Narodowy Instytut Wolności (podlegający Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego) dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie informował o szczegółach przedstawionych rozwiązań w miarę ich wprowadzania w życie.

Jednocześnie Minister Kultury dziękuje twórcom, artystom i ludziom pracującym w sektorze kultury za odpowiedzialne podejście do sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy, wyrażając swoje najwyższe uznanie dla inicjatyw związanych z prezentowaniem twórczości i udostępnianiem zbiorów i zasobów cyfrowych w mediach elektronicznych. MKIDN będzie promowało takie rozwiązania, a jeden z nowych programów dotacyjnych ma właśnie wspierać rozwój tego typu propozycji.